Pasteurovy pipety – aplikace a vlastnosti

Pasteurova pipeta je laboratorní nástroj mimořádného využití v oblasti biologických věd a medicíny. Pojmenována po slavném francouzském chemikovi a mikrobiologovi Louisi Pasteurovi si získala obrovskou oblibu díky svým všestranným aplikacím a úžasným vlastnostem. V tomto článku představíme širokou škálu aplikací a vlastností pipet, které z nich dělají nepostradatelný nástroj v laboratořích po celém světě.

obsah:

2. Použití Pasteurových pipet v laboratořích

pipety jsou široce používány v laboratořích různých vědních oborů, včetně molekulární biologie, mikrobiologie a biochemie. Níže jsou uvedeny některé příklady použití pipet:

 • Vzorkování tekutin: Mimořádně užitečné pro přesné vzorkování různých tekutin, jako jsou chemické roztoky, kultury bakterií nebo virů. Díky kónickému tvaru pipety je možné přesně dávkovat a přenášet konkrétní objemy kapaliny.

 • Přesné dávkování přísad: Používá se také pro přesné dávkování přísad reakčních směsí, jako jsou roztoky substrátů, enzymů nebo inhibitorů. Díky tomu můžete kontrolovat množství a poměry přísad, což je ve vědeckém výzkumu nesmírně důležité.

 • Izolace jednobuněčných organismů: Často se používá k izolaci jednotlivých buněk nebo organismů, jako jsou bakterie nebo kvasinky. Díky přesnému vzorkování je možné oddělit jednotlivé buňky z populace a provádět další výzkum na izolovaných jednotkách.

3. Proces pipetování pomocí Pasteurovy pipety

Chcete-li úspěšně pipetovat pomocí pipet, postupujte takto:

 1. Připravte pipetu tak, že ji budete držet nahoře.
 2. Ponořte spodní část pipety do kapaliny, kterou chcete shromáždit.
 3. Jemně natáhněte kapalinu do pipety a kontrolujte množství odebraného vzorku.
 4. Pokud potřebujete přesně změřit konkrétní objem kapaliny, můžete použít řízenou sací sílu nebo použít stupnici na pipetě.
 5. Přesuňte pipetu do cílové nádoby nebo nádoby a postupně uvolňujte sání, abyste přesně dávkovali kapalinu.
 6. Opatrně vyjměte pipetu a zajistěte vzorek.

Přečtěte si také Sérologické pipety - vše, co potřebujete vědět

Připojte se k naší komunitě facebook

4. Vlastnosti Pasteurových pipet

 1. Pipeta má několik charakteristických vlastností, které přispívají k její popularitě:

  • Přesnost: Umožňují přesný sběr a přenos kapalin, což je mimořádně důležité při experimentech a vědeckém výzkumu.

  • Snadné použití: Snadno se používají a nevyžadují složité postupy.

  • Na jedno použití: Obvykle jsou na jedno použití, čímž se eliminuje riziko kontaminace mezi různými vzorky.

5. Výhody a omezení

Pipety mají mnoho výhod, ale také stojí za to znát jejich omezení. Zde jsou některé z hlavních výhod a omezení pipet:

výhody:

 • Přesný a přesný sběr kapalin.
 • Snadnost použití.
 • Nízká cena ve srovnání s jinými pokročilými pipetami.

Omezení:

 • Omezená škálovatelnost na velmi malé nebo velmi velké objemy kapaliny.
 • Během pipetování není možné upravovat objem vzorku.

6. Bezpečnost a hygiena při používání Pasteurových pipet

Při používání pipet je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní a hygienické postupy, aby se zabránilo riziku kontaminace nebo kontaminace vzorků. Zde jsou některá důležitá opatření:

 • Používejte jednorázové pipety, abyste zabránili křížové kontaminaci mezi různými vzorky.
 • Pracujte vždy v čistém a dezinfikovaném laboratorním prostředí.
 • Před použitím pipetu dezinfikujte vhodnými prostředky.
-50%
Původní cena byla: 1 387,09 Kč.Aktuální cena je: 693,54Kč.
-50%
Původní cena byla: 391,58 Kč.Aktuální cena je: 195,78Kč.
-70%

7. Použití pipet v lékařství

Pipety mají také široké uplatnění v medicíně. Zde jsou nějaké příklady:

 • Odběr krve: Používají se k přesnému odběru krevních vzorků pro diagnostické testy, sledování stavu pacienta nebo provádění krevních transfuzí.

 • Odběr vzorků tělních tekutin: Používají se k odběru vzorků tělních tekutin, jako je moč nebo mozkomíšní mok, pro diagnostiku a sledování zdravotního stavu pacienta.

 • Příprava a dávkování léků: Používají se pro přesnou přípravu a dávkování léků v nemocničním i farmaceutickém prostředí.

8. Příklady experimentů a výzkumu pomocí pipet

Jsou nepostradatelným nástrojem v mnoha experimentech a vědeckém výzkumu. Příklady použití pipet ve výzkumu zahrnují:

 • Izolace jednotlivých buněk a organismů.
 • Příprava enzymatických reakcí.
 • Analýza chemických a biologických vzorků.
 • Kultury mikroorganismů.

9. Shrnutí

Pasteurovy pipety jsou nepostradatelným nástrojem v laboratořích po celém světě. Pasteurovy pipety se díky své přesnosti, snadnému použití a širokému spektru aplikací používají ve vědeckých oborech a medicíně. Jejich vlastnosti a design je činí mimořádně užitečnými a účinnými při sběru kapalných vzorků, přesném dávkování přísad a izolaci jednobuněčných organismů. Při dodržování vhodných bezpečnostních a hygienických opatření zůstanou Pasteurovy pipety v nadcházejících letech nepostradatelným nástrojem pro výzkumníky a odborníky v laboratořích. Viz také další laboratorní vybavení v prodejně Genoplast jako je mj Automatické pipety.

FAQ (Často kladené otázky)

Pasteurovy pipety jsou obvykle jednorázové. Jejich opakované použití může vést ke křížové kontaminaci mezi vzorky.

Kromě Pasteurových pipet existuje mnoho dalších typů pipet, jako jsou automatické pipety, mikropipety a elektronicky řízené Pasteurovy pipety. Každý typ pipety má své vlastní jedinečné vlastnosti a aplikace.

Pasteurovy pipety se používají při odběru vzorků krve, tělesných tekutin a při přípravě a dávkování léků v lékařském kontextu.