Automatické pipetory jsou mimořádně užitečné nástroje v laboratořích, které umožňují přesné a opakovatelné dávkování různých látek. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o automatických pipetorech. Začneme základními informacemi o tom, co jsou to automatické pipetory a jak fungují, pak přejdeme k diskusi o různých typech pipetorů, jejich aplikacích a praktických tipech pro provoz a údržbu.

Co jsou automatické pipety?

Automatické pipetory jsou přesné laboratorní nástroje, které se používají k přesnému dávkování a přenosu tekutin. Díky nim je možné provádět přesná měření a chemické reakce, což je nesmírně důležité v mnoha oborech, jako je molekulární biologie, analytická chemie a lékařská diagnostika. Pipetátory jsou navrženy tak, aby umožňovaly opakovatelné dávkování vzorků s vysokou přesností.

Jak fungují automatické pipety?

Automatické pipetory fungují tak, že nasávají a vydávají tekutiny. Uvnitř pipetoru je píst, který reguluje množství odebrané nebo dávkované tekutiny. Pro odebrání kapaliny stačí stisknout tlačítko nebo páčku, která nasaje kapalinu do špičky pipety. Poté, po přesunutí pipetoru nad cílové místo, uvolněte tlačítko nebo páčku, která bude dávkovat tekutinu ze špičky. Automatické pipety jsou vybaveny různými funkcemi, jako je regulace objemu, možnost výběru jedné nebo více dávek nebo dokonce programování sekvencí dávkování.

Typy automatických pipetorů

Jednokanálové pipety

Jednokanálové pipety jsou určeny pro dávkování jednotlivých vzorků. Mají jednu špičku pipety a umožňují přesné dávkování různých objemů kapalin. Často se používají pro práci vyžadující vysokou přesnost, jako je příprava roztoků specifických koncentrací nebo odběr vzorků pro analýzu.

Vícekanálové pipety

Vícekanálové pipety mají několik špiček pipet umístěných vedle sebe. To umožňuje odběr nebo dávkování více vzorků současně, což výrazně urychluje proces dávkování. Vícekanálové pipety jsou zvláště užitečné, když je třeba dávkovat více vzorků o stejném objemu, například pro vytváření mikrodestiček nebo pro vícenádobové reakce.

Elektronické pipety

Jsou pokročilou verzí automatických pipetorů. Jsou vybaveny elektronickými systémy měření a regulace, což zajišťuje ještě větší přesnost a opakovatelnost dávkování. Elektronické pipety mají často také doplňkové funkce, jako jsou programovatelné dávkovací sekvence, paměť pro často používaná nastavení nebo možnost komunikace s počítačem.

Aplikace automatických pipetorů

Laboratorní pipety jsou široce používány v různých oblastech, kde je rozhodující přesné a opakovatelné dávkování kapalin. Zde je několik příkladů jejich aplikací:

Molekulární biologie

V molekulární biologii jsou pipetory nezbytné pro provádění různých technik, jako je PCR, elektroforéza a sekvenování DNA. Umožňují přesné dávkování enzymů, vzorků DNA, činidel a dalších složek nezbytných k provádění experimentů.

Analytická chemie

V analytické chemii se pipety používají k přípravě roztoků specifických koncentrací, dávkování standardů a vzorků, jakož i k chemické analýze. Díky nim můžete přesně pipetovat různé chemické látky a provádět přesná měření.

Lékařská diagnostika

V lékařské diagnostice jsou pipety široce používány pro odběr vzorků krve, moči, slin a dalších tělesných tekutin. Díky nim lze přesně dávkovat vhodné objemy vzorků, což je klíčové při diagnostice a sledování různých onemocnění.

Laboratorní práce obecně

Laboratorní pipety jsou nepostradatelným nástrojem při většině laboratorních prací. Bez nich by bylo obtížné provádět přesná měření a chemické reakce. Používají se v oborech jako je biochemie, mikrobiologie, genetika, farmakologie a mnoho dalších.

Výběr správného automatického pipetoru

Při výběru správného pipetoru stojí za to zvážit několik faktorů:

kapacita

Jsou k dispozici v různých kapacitních rozmezích, od několika mikrolitrů do několika mililitrů. Je důležité vybrat si pipetor s kapacitou odpovídající typu vzorků, se kterými budete pracovat.

přesnost

Přesnost dávkování je zásadní zejména při laboratorní práci, kde i malé rozdíly mohou znamenat velký rozdíl. Vyberte si pipetor, který poskytuje adekvátní přesnost dávkování pro objemy, které budete používat.

Opakovatelnost

Opakovatelnost je vlastnost, která udává, jak dobře si automatický pipetor poradí s opakovaným dávkováním. Je důležité vybrat pipetor, který bude poskytovat stabilní a opakovatelné výsledky.

ergonomika

Pipetování může být časově náročný úkol, proto se vyplatí věnovat pozornost ergonomickému designu pipetoru. Vyberte si model, který se pohodlně používá a nevyžaduje nadměrné úsilí.

-25%

Automatické pipetory

Plnička pipet Levo ME

Původní cena byla: 5 283,44 Kč.Aktuální cena je: 3 962,60 Kč.
-25%
Původní cena byla: 8 306,88 Kč.Aktuální cena je: 6 230,17 Kč.

Sérologické pipety používané v kombinaci s pipetami.

Sérologické pipety se běžně používají v laboratořích k dávkování a přenosu různých objemů tekutin. Často se používají v kombinaci s automatickými pipetami, které umožňují přesné a opakovatelné dávkování. Pro zajištění hladkého a efektivního provozu je důležité vybrat sérologické pipety, které jsou kompatibilní s automatickým pipetorem, který používáte.

Pokud hledáte vysokou kvalitu sérologické pipetykteré jsou kompatibilní s automatickými pipetami, doporučujeme navštívit www.genoplast.com. Genoplast nabízí různé modely sérologických pipet, které lze použít s automatickými pipetami. Sérologické pipety k dispozici na Genoplast jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, což zaručuje přesné dávkování a spolehlivost v laboratoři. Před nákupem nezapomeňte zkontrolovat kompatibilitu sérologických pipet s automatickým pipetorem, který používáte, abyste zajistili hladký provoz a nejlepší výsledky.

Zveme vás k návštěvě www.genoplast.com a seznamte se s širokou škálou sérologických pipet, které jsou kompatibilní s automatickými pipetami. Vyberte si vysokou kvalitu a spolehlivost pro usnadnění vaší laboratorní práce.

-50%
-50%

PIPETOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ

Sérologické pipety, sterilní plast

2 651,40 - 3 646,92
-50%

Pokud se chcete dozvědět více o sérologických pipetách, přečtěte si prosím článek Sérologické pipety - vše, co potřebujete vědět

Připojte se k naší komunitě facebook

Jak správně používat laboratorní pipetor?

Pro správné použití pipetor, musíte projít několika základními kroky:

  1. Příprava pipetoru: Před zahájením práce se ujistěte, že je pipetor čistý a připravený k použití. Zkontrolujte, zda je špička pipety čistá a bez kontaminace. V případě potřeby vyměňte hrot za nový.
  2. Dávkování vzorku: Jakmile je pipetor připraven, stiskněte tlačítko nebo páčku a nasajte kapalinu. Umístěte špičku pipety do kapaliny a jemně uvolněte tlačítko nebo páčku. Kapalina bude nasáta do pipetoru. Ujistěte se, že shromážděný objem je přesný a splňuje požadavky protokolu.
  3. Dávkování vzorku: Jakmile máte vzorek v pipetoru, přesuňte jej nad cílové místo, jako je zkumavka, mikrotitrační destička nebo reakční nádobka. Jemně stiskněte tlačítko nebo páčku pro dávkování kapaliny. Ujistěte se, že je kapalina vypuštěna důkladně a nezůstává ve špičce pipety.

Údržba a čištění automatických pipetorů

Pro správnou funkci automatického pipetoru je nezbytná pravidelná údržba a čištění. Zde je několik tipů:

    1. Pravidelné čištění: Po každém použití by měla být pipeta důkladně vyčištěna. Opláchněte špičku pipety destilovanou vodou nebo speciálním čisticím roztokem a poté ji osušte papírovou utěrkou nebo čistým hadříkem.
    2. Kalibrace: Automatické pipety by měly být pravidelně kalibrovány, aby byla zajištěna přesnost a opakovatelnost. Pokyny, jak kalibrovat a jak často by se měla provádět, naleznete v příručce k pipetoru.
    3. Výměna sérologických pipet: Sérologické pipety by měly být pravidelně vyměňovány, aby se zabránilo křížové kontaminaci. Hroty vyměňte po každém použití nebo podle doporučení výrobce.

Souhrn

Automatické pipetory jsou nenahraditelné nástroje v laboratořích, umožňující přesné a opakovatelné dávkování tekutin. V článku jsme probrali základní informace o laboratorních pipetorech, jejich typech, aplikacích a praktických tipech pro obsluhu a údržbu. Kromě toho jsme zmínili i sérologické pipety, které jsou dostupné na genoplast.com. Pamatujte, že správné používání pipetoru a péče o jeho technický stav jsou klíčové pro získání spolehlivých a přesných výsledků při laboratorní práci.

FAQ

Frekvence kalibrace pipetoru se může lišit v závislosti na modelu a výrobci. Kalibrace se obvykle doporučuje každých 3-12 měsíců nebo podle doporučení výrobce. Informace o tom, jak často by se měla kalibrace provádět, naleznete v příručce k pipetoru.

Nejčastějšími problémy pipet jsou nepřesné dávkování, zaseknutý píst, znečištění špiček pipet a problémy s kalibrací. Pokud narazíte na problémy s vaším pipetorem, nahlédněte do uživatelské příručky nebo kontaktujte výrobce pro technickou pomoc.

Chcete-li prodloužit životnost vašich pipetorů, pravidelně je čistěte a udržujte podle doporučení výrobce. Po každém použití vyměňte špičky pipet, vyhněte se mechanickému poškození a skladujte pipety ve vhodných podmínkách. Pravidelná kalibrace pipetorů také pomáhá udržovat jejich vysokou kvalitu a přesnost.