Sterilní misky pro mikrobiologii

Google

2 029,73 - 2 055,83

 • Ideální pro mikrobiologické kultury
 • Profesionálně vyrobeno z netoxického, vysoce pevného polystyrenu
 • Dostupná varianta: 90 mm a 60 mm s nebo bez ventilace
 • Velikost balení: 24x25ks/600ks - 90mm a 67x15ks 1005ks pro 60mm
 • Správný design zajišťuje efektivní použití a umožňuje stohování
 • Strojně vložené do sáčků zůstávají během výroby a balení zcela neporušené
 • Vyrábí se v rámci systému managementu jakosti v souladu s normami PN-EN ISO 9001:2000 a PN-EN ISO 13485:2003
 • Splňují požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích používaných pro diagnostiku in vitro 98/79/EHS
 • Vysoká ochrana proti křížové kontaminaci
 • Sterilizace E-Beam
 • Sterilní, bez DNázy, RNázy a lidské DNA
 • Plná automatizace výroby a podmínek čistých prostor
 • Výroba v souladu s ISO9001:2015 & ISO13485, ISO11137

Stáhněte si datový list ve formátu PDF

Více informací o produktu

OBJEDNÁVKA - VYBRANÉ VARIANTY

obrázekSKUvěcprůměrvýškaVentilační žebraSterilníTvarPočet komorks/balVečeřeČísloSkladKošík
SKU: GP521materiál: PSPrůměr: 140mmvýška: 20mmVentilační lamely: NESterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 11x10ks. /110ks.cena: 2 055,83
Sklad: Na skladě
SKU: GP531materiál: PSPrůměr: 140mmvýška: 20mmVentilační lamely: TAKSterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 11x10ks. /110ks.cena: 2 055,83
Sklad: Na skladě
SKU: GP506materiál: PSPrůměr: 90mmvýška: 14,2mmVentilační lamely: NESterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 24x25ks. /600ks.cena: 2 029,73
Sklad: Na skladě
SKU: GP508materiál: PSPrůměr: 90mmvýška: 14,2mmVentilační lamely: TAKSterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 24x25ks. /600ks.cena: 2 029,73
Sklad: Na skladě
Sterilní nádobí s modrou tekutinou.SKU: GP507materiál: PSPrůměr: 90mmvýška: 16,2mmVentilační lamely: NESterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 24x25ks. /600ks.cena: 2 029,73
Sklad: Na skladě
Sterilní nádobí s modrou tekutinou.SKU: GP509materiál: PSPrůměr: 90mmvýška: 16,2mmVentilační lamely: TAKSterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 24x25ks. /600ks.cena: 2 029,73
Sklad: Na skladě
Sterilní misky pro mikrobiologiiSKU: GP516materiál: PSPrůměr: 60mmvýška: 14,2mmVentilační lamely: NESterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 67x15ks. /1005ks.cena: 2 029,73
Sklad: Na skladě
Sterilní misky pro mikrobiologiiSKU: GP504materiál: PSPrůměr: 60mmvýška: 14,2mmVentilační lamely: TAKSterilní: TakTvar: KoloPočet komor: Jedenks/balení: 67x15ks. /1005ks.cena: 2 029,73
Sklad: Na skladě

Všestranné vědecké nástroje

Sterilní mikrobiologické misky Googlab Scientific neboli Petriho misky pro mikrobiologii jsou mimořádně důležitým nástrojem v mikrobiologických laboratořích. Vyznačují se vysokým stupněm čistoty, což znamená, že neobsahují žádné formy živých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně nebo viry. Mají speciální design, který minimalizuje riziko kontaminace, což je extrémně důležité při provádění mikrobiologických testů. Petriho misky – tyto malé, ale mimořádně všestranné vědecké nástroje mají zvláštní význam v oblasti biologie, mikrobiologie a medicíny. Petriho misky, pojmenované po německém bakteriologovi Juliu Richardu Petrim, jsou nedílnou součástí laboratorního výzkumu a umožňují kultivaci a analýzu mikroorganismů v kontrolovaných podmínkách.

Bezpečnost při výzkumu

Mikrobiologické misky jsou vyrobeny z průhledného polystyrenu, který umožňuje pozorovat růst mikroorganismů na povrchu talíře. Tyto malé ploché misky vyrobené z průhledného skla nebo plastu jsou navrženy tak, aby poskytovaly ideální prostředí pro růst mikroorganismů. Jejich základní vlastnosti, jako je plochý, kulatý tvar a kryt, jsou klíčové pro zachování aseptických podmínek, což je při laboratorních testech zásadní.

Sterilní mikrobiologické misky nebo Petriho misky se používají k izolaci jednotlivých kolonií mikroorganismů. Naočkováním mikrobiologického vzorku na povrch misky a jeho inkubací za vhodných podmínek rostou mikroorganismy jako jednotlivé kolonie, které pak mohou být podrobeny dalším testům.

Misky se také používají k přípravě mikrobiologických médií. Tato média slouží jako substrát pro růst a kultivaci mikroorganismů v laboratoři. Sterilní misky umožňují přesné měření vhodného množství složek média a umožňují jejich důkladné promíchání.

Sterilní mikrobiologické misky Googlab Scientific se používají k provádění různých mikrobiologických testů, jako jsou testy mikrobiální citlivosti na antibiotika, testy mikrobiální identifikace a biochemické testy. Díky své sterilitě nádobí zajišťuje spolehlivé výsledky těchto testů.

Sterilní misky se také používají k uchovávání mikroorganismů ve formě zmrazených kultur nebo mikrobiologických kultur. To umožňuje mikroorganismy skladovat ve stabilním stavu po delší dobu.

Aplikace mikrobiologické misky

Petriho misky mají mnoho využití. Používají se při kultivaci bakterií, virů, plísní a dalších mikroorganismů. Mohou být také použity jako substrát pro testy citlivosti na léky, hodnocení účinnosti antibiotik a detekci a identifikaci patogenů. Umožňují také studovat interakce mezi mikroorganismy, analyzovat účinky dezinfekčních prostředků a provádět vědecký výzkum v oblasti molekulární biologie a genetiky.

Při práci s Petriho miskami je nesmírně důležitá hygiena a přesnost. Vzorky se obvykle nanášejí na povrch agaru nebo gelovité látky, která slouží jako médium pro mikroorganismy. Po naočkování vzorků se destičky uzavřou krytem, ​​který zabraňuje vniknutí kontaminace zvenčí.

Petriho misky jsou nejen spolehlivým výzkumným nástrojem, ale také symbolizují pokrok v oblasti biologie a medicíny. Vědci a lékaři díky nim mohou lépe porozumět světu mikroorganismů, objevovat nové léky, vyvíjet strategie pro boj s infekčními nemocemi a vyvíjet diagnostické metody.

Suma sumárum, sterilní mikrobiologické misky nebo Petriho misky jsou nepostradatelnou součástí laboratoří po celém světě. Jejich jednoduchost a všestrannost umožňují výzkumníkům provádět mikrobiologický výzkum přesně a efektivně. Je to nástroj, který hraje nezastupitelnou roli v rozvoji vědeckého poznání a přispívá k pokroku.

FUNKCE

 • Bezpečnost a hygiena: Petriho misky jsou vyrobeny z plastu, což umožňuje pozorovat růst a chování mikroorganismů, aniž by byl personál laboratoře vystaven riziku infekce. Jejich výrazné víko navíc poskytuje vzduchotěsné těsnění, které chrání obsah před vnější kontaminací.Přesnost a opakovatelnost: Petriho misky jsou k dispozici ve standardních velikostech a tvarech, což umožňuje přesné měření a srovnatelnost výsledků mezi různými testy. Každá destička může být také rozdělena na sekce, což umožňuje provádět více experimentů současně na jednom médiu.
 • Pohodlné značení: Povrch Petriho misek je ideální pro značení mikrobiálních vzorků. Můžete na ně dávat štítky, psát na ně nebo používat speciální barvy, což usnadňuje identifikaci a rozlišení jednotlivých kultur.
 • Růstové prostředí: Jakmile jsou mikroorganismy naočkovány do Petriho misek, budou mít příležitost množit se a kolonizovat povrch média. V závislosti na druhu a podmínkách prostředí může mít růst různé formy, jako je jednotná vrstva, kolonie s charakteristickým tvarem nebo vláknité struktury.
 • Snadné použití a skladování: Petriho misky se snadno používají a také snadno skladují díky jejich kompaktní velikosti. Mohou být uloženy v inkubátorech, chladírnách nebo laboratorních skříních, což umožňuje dlouhodobé skladování vzorků pro srovnání a následnou analýzu.

ROZSAHY

 • Teplotní rozsah: pokoj
 • Skladovatelnost: 3 roky od data výroby (ujistěte se, že obal je v dobrém stavu)

POUŽÍVÁNÍ

 • Kultivace mikroorganismů: Petriho misky se běžně používají ke kultivaci bakterií, plísní a dalších mikroorganismů. Na misku se položí agar (gel s výživnými vlastnostmi) a rozprostře se na něj mikroorganismy. Agar poskytuje vhodné podmínky pro růst a reprodukci mikroorganismů a Petriho misky umožňují pozorování jejich růstu a analýzu kolonií.
 • Testy citlivosti na antibiotika: Petriho misky se používají při testech na antibiotika ke stanovení citlivosti mikroorganismů na různé léky. Bakterie jsou rozmístěny na plotně a poté jsou na povrch umístěny disky s antibiotiky. Je pozorováno, která antibiotika inhibují růst bakterií, což umožňuje výběr účinné léčby.
 • Mikrobiologický výzkum: Petriho misky se používají pro různé mikrobiologické výzkumy, jako je zkoumání mikroflóry ve vzorcích životního prostředí, identifikace a izolace bakteriálních kmenů a zkoumání účinků chemikálií na mikroorganismy. Petriho misky umožňují kontrolované a přesné experimenty.
 • Klonování genů: Petriho misky se také používají v technikách klonování genů, jako je PCR (polymerázová řetězová reakce) a genetické inženýrství. Petriho misky s agarózou nebo agarózou se používají jako templáty pro umístění vzorků DNA, které jsou následně podrobeny vhodné amplifikaci nebo procesům genetické manipulace.
 • Šlechtitelský výzkum: Petriho misky se používají ve výzkumu šlechtění rostlin, jako jsou tkáňové kultury, in vitro nebo mikropropagace. V takových případech Petriho misky s agarózou slouží jako substrát pro umístění rostlinných explantátů a vytvoření vhodných podmínek pro růst a reprodukci tkání.
 • Toxikologické testy: Petriho misky se používají v toxikologických testech k posouzení účinků chemických látek na živé organismy, jako jsou testy cytotoxicity a testy mutagenity. Buněčné linie nebo modelové organismy se umístí na misku a poté se vystaví zkoušeným látkám, přičemž se sleduje jejich reakce a toxické účinky.

CERTIFIKÁTY

 • Je vyráběn v rámci systému managementu jakosti v souladu s normami PN-EN ISO 9001:2000 a PN-EN ISO 13485:2003
 • Splňuje požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích používaných pro diagnostiku in vitro 98/79/EHS
 • Certifikovaný zdravotnický přípravek, číslo žádosti Úřadu pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků PL/DR 011865

STERILIZACE

 • Sterilní: ANO
 • Sterilizace elektronovým paprskem, SAL=10-6. Produkt byl ozářen a uvolněn dozimetricky na základě ANSI/AAMI/ISO 11137
 • Každá výrobní šarže je vzorkována a testována podle standardních pracovních postupů. Kontrola vzhledu: Kvalifikovaný. Zkouška těsnosti: kvalifikovaná. Test usazení pipety: Kvalifikovaný. Kontrola balení: Kvalifikovaný.