Zásady ochrany osobních údajů obchodu GENOPLAST.com

Vážený uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech pro zpracování vašich osobních údajů a souborů cookie, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na GDPR, tj. Obecné nařízení o ochraně údajů.

ADMINISTRÁTOR OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Genoplast Biotech S.A

 

OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA SOUKROMÍ

Pokud máte v úmyslu zřídit si Uživatelský účet a využívat naše služby, budete požádáni o poskytnutí svých osobních údajů.
Vaše údaje zpracováváme pro níže uvedené účely související s fungováním obchodu a poskytováním služeb v něm nabízených („služby“).

Účel zpracování:

Podle toho, co si vyberete, to může být:

 • Poskytování služeb nabízených v Obchodě
 • Vyplnění vašich objednávek
 • Zasílání zpravodaje

Základ zpracování:

 • Smlouva o prodeji (článek 6, odstavec 1, bod (b) RODO)
 • Právní závazek, který je pro nás závazný, např. V souvislosti s účetnictvím (čl.6 odst.1 písm. C) GDPR)
 • Váš souhlas vyjádřený v Obchodě (článek 6(1)(a) GDPR)
 • Smlouva o poskytování služeb (článek 6, odstavec 1, bod b, RODO)
 • Náš oprávněný zájem stanovit, vymáhat nebo obhajovat nároky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Poskytování údajů:

 • Dobrovolné, ale v některých případech může být nutné uzavřít smlouvu.

Důsledek neposkytnutí údajů:

V závislosti na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

 • žádná možnost registrace v Obchodu
 • žádná možnost využívat služby Obchodu
 • žádná možnost nakupovat v obchodě
 • žádná možnost přijímat informace o akcích nebo speciálních nabídkách nabízených v Obchodě

Možnost odvolat souhlas:

 • kdykoli

Zpracování dat, dokud svůj souhlas nezrušíte, zůstává zákonné.

LHŮTA ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme mít právní základ, tj. Do:

 • právní povinnost, která nás zavazuje ke zpracování vašich údajů, nás přestane zavazovat
 • možnost uplatňovat nároky související se smlouvou uzavřenou Obchodem kteroukoli stranou zanikne
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud to bylo jeho základem

- podle toho, co je v daném případě použitelné a co se stane nejpozději.

BEZPEČNOST DAT

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými zákony, včetně šifrování připojení pomocí certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požádat:

 • přístup k vašim osobním údajům
 • Opravit je
 • vymazání
 • omezení zpracování

A také zákon:

 • vznést námitku proti zpracování
 • žádosti o přenos údajů k jinému správci

Kontaktujte nás, pokud chcete uplatnit svá práva.

Pokud máte pocit, že vaše údaje jsou zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost orgánu dozoru.

KONTAKT S ADMINISTRÁTOREM

Chcete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů?

Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi zásadami ochrany osobních údajů?

Napište na e-mailovou adresu:
office@genoplast.com

 

Tým GENOPLAST.com