Co jsou filtrační systémy?

Vakuové filtrační systémy jsou pokročilý laboratorní nástroj, který se používá v procesu oddělování kapalin od pevných látek nebo jiných složek pomocí vakua. Funguje tak, že pomocí tlakového rozdílu odfiltruje kapalinu od pevných látek nebo jiných nežádoucích složek. Jsou široce používány v laboratořích k separaci čistých kapalin od sedimentu, odstraňování nečistot nebo provádění chemických reakcí, které vyžadují separaci reakčních produktů. Jsou nezbytné v procesu přípravy vzorků pro chemickou analýzu, v mikrobiologii, farmakologii a mnoha dalších vědeckých oborech.

-50%
-50%