Profesionální laboratorní plasty nabízené společností GenoPlast Biotech SA mají certifikáty kvality

Výběrem našich profesionálních laboratorních plastů získáte nejen produkty nejvyšší kvality, ale také jistotu, že používáte nástroje, které splňují nejvyšší průmyslové standardy. Díky našim certifikátům kvality můžete mít plnou důvěru v naše plasty a soustředit se na dosažení těch nejlepších výsledků ve svém výzkumu. Naše výrobky jsou pečlivě testovány a ověřeny z hlediska chemické odolnosti, mechanické odolnosti a dodržování hygienických norem. Díky tomu mají naši zákazníci jistotu, že při použití našich plastů mají co do činění s pevnými a spolehlivými laboratorními nástroji.

Certifikace ISO 11137-FUTENG

Mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na sterilizaci zdravotnických produktů pomocí ionizujícího záření, jako je gama nebo rentgenové záření. Jedná se o standard vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) a používá se k zajištění správného nastavení a kontroly procesu sterilizace, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost zdravotnických produktů. Písmeno "F" v označení ISO 11137-FUTENG znamená, že tato norma je specifická pro sterilizaci zdravotnických výrobků ionizujícím zářením za účelem dosažení požadovaného biologického účinku, jako je eliminace nebo zničení mikroorganismů. Certifikát ISO 11137-FUTENG udává, že daný zdravotnický prostředek byl sterilizován v souladu s požadavky této normy. Získání tohoto certifikátu znamená, že proces sterilizace produktu byl důkladně analyzován, testován a potvrzen a produkt je řádně sterilizován a splňuje mezinárodní normy bezpečnosti a účinnosti.

Certifikace ISO 13485-FUTENG

Mezinárodní standard pro systémy managementu kvality v lékařském průmyslu. Tato norma specifikuje požadavky na návrh, výrobu, instalaci a provoz zdravotnických prostředků a souvisejících služeb. Je to standard vyvinutý Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) a je uznáván po celém světě jako měřítko vysoké kvality a bezpečnosti v lékařském průmyslu. Písmeno "F" v ISO 13485-FUTENG znamená, že norma je specifická pro lékařský průmysl a odkazuje na požadavky na sterilizaci zdravotnických produktů pomocí ionizujícího záření, jako je gama záření nebo rentgenové záření. Certifikace ISO 13485-FUTENG udává, že daná zdravotnická organizace nebo výrobce zdravotnických produktů splňuje požadavky této normy managementu kvality ve zdravotnickém průmyslu a také provádí sterilizaci produktů v souladu s příslušnými požadavky. Získání tohoto certifikátu znamená, že organizace je schopna zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost svých zdravotnických produktů.

Certifikace ISO 9001

Jedná se o mezinárodní certifikát, který je uznáván po celém světě a zajišťuje, že naši dodavatelé dodržují vysoké standardy a nejlepší postupy. Vlastní certifikát ISO dokazuje vyspělost organizace a profesionalitu v její činnosti, což se promítá do nižšího rizika zklamání z produktu Certifikát ISO potvrzuje vysokou kvalitu nabízených produktů našich obchodních partnerů. Certifikace ISO je pro naši společnost důležitým nástrojem, protože usilujeme o dokonalost v kvalitě produktů, které nabízíme. Poskytuje našim spotřebitelům větší důvěru v profesionální laboratorní plasty, protože dokazuje, že naše produkty jsou dodávány podle specifických norem.

Značka CE (Conformité Europeene)

Na zdravotnických produktech in vitro (IVD) je označení, které označuje shodu produktu s evropskými předpisy o bezpečnosti, kvalitě a účinnosti. To znamená, že výrobek splňuje určité požadavky a prošel posouzením shody nezbytným pro jeho uvedení na evropský trh. Označení CE vydávají autorizované posuzovací orgány, tzv. notifikované osoby, které provádějí nezávislá hodnocení zdravotnických výrobků. Tyto orgány jsou určeny k potvrzení, zda výrobek splňuje příslušné požadavky v souladu s platnými směrnicemi nebo předpisy týkajícími se zdravotnických prostředků. Pro produkty